За нас

„Животът е една картина, която се рисува без гума за триене!”

Лаборатория на Познанието СОН-А е един прохождащ проект, който тепърва стартира своята мисия и цел. За сега сме малък екип от приятели – специалисти в различни области, но сме с тенденцията да разраснем – респективно не само от към екип, но и от към компетенция и знания.

Вече имаме своята Научно-Образователна Лаборатория в сърцето на Стара София с уникалната гледка на един от най-очарователните и мистични храмове в България- Храм „Света Параскева“

Ние в Лабораторията на Познанието СОН-А вярваме във формулата: човек = душа/психика + тяло, следователно трябва да уважава и да се грижи както за духовния, така и за материалният аспект от живота.

Вярваме, че пъстротата на всяко човешко същество се състои в неговата творческа уникалност и индивидуалност.

Творчеството е това, което ни отличава като вид и изгражда нашата реалност. И няма никакво значение в коя житейска област творим, било то личностно/индивидуално над нас самите и за нас самите, и/или ще споделяме нашите творчески знания и умения в различните обществени сфери…, важното е да не спираме градежа!

Ние сами рисуваме картината на нашият живот, но нямаме правото на техника с която да я изтрием и започнем от начало. Ето защо е много важно внимателно да подбираме палитрата от чувства, емоции, действия, техники и методи, за да можем само да надграждаме.  Тук не става въпрос за правилно и грешно, добро или зло…Не! Всяка една нанесена щриха на платното – живот е средство за научаване и усъвършенстване, и тук никой и нищо не може да критикува твореца, като определя колко правилно-погрешно е поставена въпросната щриха. Намеса е позволена до толкова, до колкото да вдъхновим и помогнем на твореца да разгърне творческият си потенциал.

Екипът ни от психолози, консултанти и експерти с ясното съзнание и с нужното уважение към творческият Ви потенциал е готов да вложи заедно с Вас:  уникалност, креативност, гъвкавост, енергия, позитивно мислене, … , за да създаваме заедно житейските решения.

Защо Лаборатория на Познанието?!:

Нека първо Ви разкажем за произхода на нашето Лабораторно име:

„СОН”- е прабългарската дума за Слънце. Твърди се, че е взета от санскритската дума: „сона”, означаваща – злато. Дали това е така, ние не знаем…, но си позволихме да създадем нова, комбинирана интерпретация на тези древни езици и така получихме нашето лабораторно име: СОН–А, което на съвременен български, бихме превели – Златно Слънце.

А защо използвахме думата „лаборатория”? Ето защо:

В цялата човешка история е имало и ще има мъдреци, които ще откриват методи и техники за сътворение на битието от и към човека. В днешно време науката е доказала ефективността на доста от методите, но от друга страна, която и научна област да вземем ще видим, че й предстои допълване и доусъвършенстване… Защото колкото повече научава човек, респективно дадена научна област, толкова повече расте нуждата от допълване и усъвършенстване на знанията.

Прилагането на широката гама от проекти и техники има качеството да мотивира, да дава енергичност и ангажираност, което от своя страна отключва онзи творчески потенциал и смелост в човека, за да експериментира. А, експериментирането дава възможност за достигане до нови прозрения и съответно достижения.

Всеки отделен човек е една малка пъстра вселена, където гамата от знания и умения е толкова творчески индивидуална, че обезсмисля всеки един готов модел на творение. Това от друга страна е една от причините да се социализираме и да не можем да живеем извън социума. Защото: Какво творчество е онова, което не е споделено и оценено?!

Екипът ни от психолози, консултанти и експерти с ясното съзнание и с нужното уважение към творческият Ви потенциал е готов да вложи заедно с Вас:  уникалност, креативност, гъвкавост, енергия, позитивно мислене, … , за да създаваме заедно житейските решения.

Нашият екип:

Психолог Маргарита Стангър – възпитаник на  ГПС МЧС Санкт – Петербургский Университет (специалност Кризисна и Екстремална п-я), специализирала Клинична п-я и завършила обучение по Арт-терапия. В момента специализира Психо –Енергийна п-я, както и Биомагнетизъм (работа с магнитни двойки) в Интегративната медицина.

Музик терапевт Добромир Чурешки – възпитаник на Технически Университет – София (специалност Тонрежисьор)

Специалист Бизнес – финанси Цанка Танева – Магистър УНСС МИО
Executive MBA American University in Bulgaria. Ръководи различни екипи 15 години в Банковата сфера (Управител на офис, Регионален Мениджър, НО на отдела за Проблемни Кредити, Директор Дирекция Управление на РИСКа БД). Допълнителни Обучения: NLP – Neuro Linguistic Programig (master), Mindfulness, Thinking from the right side of the brain, Strategy to execution.

Милена Пешева –  по образование инженер химик, Рейки Мастер 7-мо ниво по оригиналната система на Микао Усуи, също Каруна рейки, Изис Сейким и Омни рейки.

И въпреки, че сме уловени в примката на един дуален свят – За нас няма малки и големи хора, (не) знаещи, (не)можещи, (не)значителни…  Нека творим заедно! Очакваме Ви!