Лабораторни знания

Бизнес управление и финанси:

Тиймбилдинги и Обучителни Семинари

Забавни и ефективни Тиймбилдинги и Обучителни Семинари с предварително зададена тема и цел, като например:

Управление на стреса; Бърнаут;

Как ефективно да управлявате продажбите; Как да управлявате ефективно всички ресурси;

Как ефективно да оценяваме служителите си; Лидер; Научете се как да мотивирате екип и мн. др.

Обучителни Семинари по:

  • Мениджмънт, Организационна психология и Професионална етика.
  • Психология на труда, Инженерна п-я и Ергономика.

В Житейската Психология:

Тренинги

За личностно усъвършенстване.

Водещи теми:

Емоционална култура,

Пренареждане „на матрицата”,

„Хигиена” на мисълта,

„Архитектура” на самооценката,

Междуличностни взаимоотношения и мн.др

Арт-терапии

Практически Арт-терапии (групови или индивидуални), с терапевтични цели за социализиране, изразяване на чувства, проблеми, надежди и конфликти, както и подобряването на уменията за аргументиране и разсъждаване.

Психотерапия  

Групова или индивидуална – на предварително зададена тематика, спрямо особеностите на групата/ човека и проблема за разрешаване.

Кризистна психология

Семинари и обучения на теми свързани с кризистни и екстремални обстоятелства и как да се справяме с тях.

Качество на живот и здраве:

Обучителни Лекции и Семинари на различни тематики, засягащи нашето здраве, спортна и хранителна култура.

Терапии с енергийни, масажни, медитативни и др. методи за релакс и здраве ( Напр. Аромо-терапии, Музик-терапии, Цвето-терапии…).